Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Arka BZWBK Zrównoważony

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Arka BZ WBK FIO - Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: mieszne polskie zrównoważone
 • Typ funduszu: mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 31,01 PLN na dzień 2017-04-21
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

55% WIG + 45% indeks polskiego rynku obligacji Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Szymon Borawski-Reks (część akcyjna portfela), Michał Hołda (część dłużna portfela)
opis funduszu

Subfundusz jest subfunduszem typu zrównoważonego. Udział akcji i instrumentów o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) w Aktywach Subfunduszu będzie wahał się w zakresie od 30% do 70% Aktywów Subfunduszu.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-04-21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
31,01
-0,39-0,12
3,818,939,93-0,238,09
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>