Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Arka BZWBK Akcji Polskich

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Arka BZ WBK FIO - Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: akcji polskich uniwersalne
 • Typ funduszu: akcyjne i surowcowe
 • Zasięg funduszu: fundusze krajowe
 • Wycena funduszu: 37,46 PLN na dzień 2017-04-25
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

95% WIG + 5% WIBID O/N

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający:
Szymon Borawski-Reks
opis funduszu

Subfundusz jest subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego). Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należności wyrażone w walucie polskiej oraz środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2017-04-25
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
37,46
1,490,56
7,8217,7319,173,2310,97
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja

<< Przewiń w dół

Przewiń w górę >>