Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw Twój Uniqalny Biznes przygotowaliśmy z myślą o przedsiębiorcach, których obrót nie przekracza 20 mln zł rocznie i chcą zabezpieczyć:

 • mienie, o wartości do 15 mln zł na jedną lokalizację lub do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje, służące do prowadzenia działalności gospodarczej
 • przedsiębiorstwo przed odpowiedzialnością cywilną za szkody, które mogą powstać z tytułu prowadzenia działalności.
Jak ubezpieczenie może pomóc Twojej firmie

Jak ubezpieczenie może pomóc Twojej firmie

Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkody mogą zapewnić pokrycie jej negatywnych finansowych konsekwencji oraz pomogą zachować stabilność firmy.

Zyskujesz ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody w Twoim przedsiębiorstwie spowodowanej przez m.in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem.

Możesz również zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, gdy osoba poszkodowana w wyniku Twoich działań, wystąpi z roszczeniem o naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej.

Nasze ubezpieczenie wyróżnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach jednej polisy w atrakcyjnej cenie.

Zapewniamy skuteczną i szybką obsługę, dodatkowe zniżki w zależności od liczby wybranych ubezpieczeń, kompleksowe i indywidualne podejście do Twoich potrzeb.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować m.in.:

ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem lub rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym na przykład za: produkt, mienie powierzone, przeniesienie chorób zakaźnych oraz wypadki przy pracy

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie assistance, które obejmuje pomoc techniczną specjalistów, wsparcie medyczne i informacyjne

Ubezpieczenie składa się z ubezpieczeń podstawowych i wielu klauzul dodatkowych do wyboru.

Możesz dopasować zakres ochrony do potrzeb i zagrożeń charakterystycznych dla Twojej branży.

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Dla aptek

Specjalny zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą apteki:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu
 • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego (przez 6 miesięcy, do 25 000 zł), gdy z powodu zdarzeń losowych nie będzie można korzystać z dotychczasowego lokalu
 • ubezpieczenie na skutek stłuczenia witryn, drzwi przeszkolonych, neonów reklamowych itp.
 • usługi assistance – w tym pomoc specjalistów takich jak: serwisanci urządzeń biurowych, elektrycy, hydraulicy, a także dozór mienia, awaryjny sekretariat, pomoc prawna w sprawach np. gospodarczych, podatkowych, pomoc medyczna, infolinie medyczne
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, w tym oparzeń
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub mienia
 • ubezpieczenie z tytułu szkód doznanych przez klientów apteki na skutek przygotowania lub wydania niewłaściwego lub przeterminowanego leku (OC zawodowe farmaceuty)obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów nieleczniczych zawierających umowy z NFZ w zakresie refundacji
RozwińZwiń

Dla firm budowlanych

Specjalny zakres ubezpieczenia dla osób, które prowadzą małe i średnie firmy budowlane lub oferują usługi wykończeniowe, m.in.:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak: deszcz, silny wiatr, uderzenie pioruna czy zalanie
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń, środków obrotowych w miejscu wykonywania prac na terenie Polski

 • automatyczne objęcie 30-dniową ochroną urządzeń i wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia, z możliwością kontynuacji ochrony po rozszerzeniu umowy ubezpieczenia dla nowych urządzeń i wyposażenia
 • pokrycie kosztów opłat urzędowych w celu odtworzenia dokumentacji, np.: koncesji, licencji, certyfikatów, zniszczonej wskutek zdarzenia losowego (do 5000 zł)
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego przez przedsiębiorcę majątku, często jest wymagane w postępowaniach przetargowych
RozwińZwiń
Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Dla piekarni i cukierni

Dowiedz się więcej

Dla branży fitness

Dowiedz się więcej

Dla warsztatów samochodowych

Dowiedz się więcej

Dla szkół, przedszkoli i żłobków

Dowiedz się więcej
Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Najczęściej zadawane pytania

Chciałbyś dowiedzieć
się więcej?

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenie dzieł sztuki dla kolekcjonerów prywatnych

Ubezpieczenia majątkowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia techniczne