Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Gwarancja spłaty dofinansowania przeznaczona jest dla spółdzielni mieszkaniowych, które korzystają ze zwrotnych pożyczek, udzielanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka może być spłacona jednorazowo lub ratalnie przez kilka lat, w zależności od indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami.

Gwarant zabezpiecza zwrot wymagalnej kwoty pożyczki, w sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaciła całości lub części pożyczki.

Jakie korzyści dają te gwarancje

Jakie korzyści daje gwarancja spłaty dofinansowania

Umożliwiają realizację kilku inwestycji jednocześnie. W tym samym czasie spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić kilka inwestycji finansowanych ze środków z WFOŚiGW.

Poprawiają płynność finansową, ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa nie musi ustanawiać dodatkowych zabezpieczeń dla WFOŚiGW.

Zwiększają wiarygodność spółdzielni jako partnera biznesowego.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenie dzieł sztuki dla kolekcjonerów prywatnych

Ubezpieczenia majątkowe