Dla kogo jest gwarancja celna

Dla kogo jest gwarancja celna

Gwarancja celna zabezpiecza płatności przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa. Wierzycielem należności celnych, objętych gwarancją, jest właściwy organ, który reprezentuje Skarb Państwa. Jako gwarant odpowiadamy za długi celne i inne zobowiązania zobowiązanego, które powstały w okresie wskazanym w gwarancji.

Jakie korzyści dają gwarancje celne

Jakie korzyści dają gwarancje celne

Podnoszą wiarygodność i prestiż przedsiębiorstwa.

Poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Uproszczają procedury celne (prowadzenie składu celnego).

Umożliwiają stosowanie odroczenia terminów płatności długów celnych.

Dla kogo jest gwarancja akcyzowa

Dla kogo jest gwarancja akcyzowa

Gwarancja akcyzowa zabezpiecza zapłatę podatku akcyzowego lub opłaty paliwowej wobec Skarbu Państwa. Wiąże się z:

  • przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (złożenie zabezpieczenia akcyzowego jest warunkiem niezbędnym do jej zastosowania),
  • produkcją, przetwarzaniem i przechowywaniem wyrobów akcyzowych.
Jakie korzyści dają gwarancje akcyzowe

Jakie korzyści dają gwarancje akcyzowe

Podnoszą wiarygodność i prestiż przedsiębiorstwa.

Poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Umożliwiają spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenie dzieł sztuki dla kolekcjonerów prywatnych

Ubezpieczenia majątkowe